Jubileuszowa Gala 50 -lecia Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.
Realizatorem projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie.
Projekt Jubileuszowa Gala 50- lecia Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie
jest finansowany ze środków Zarządu Powiatu Złotowskiego