Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy było gospodarzem Debaty „Plecionkarstwo w Polsce”, dotyczącej wpisu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wpis na tę listę to ważny krok do tego, aby plecionkarstwo znalazło się
w zaszczytnym gronie umiejętności wpisanych na listę UNESCO. Przy okazji debaty zorganizowana została wystawa prac wykonywanych podczas konkursów plecionkarskich. Debata odbyła się 11 stycznia 2023 r. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Zaproszeni na nią zostali Plecionkarze Depozytariusze z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego oraz goście z Rudnika n. Sanem i innych regionów o tradycjach plecionkarskich.
W debacie uczestniczyła Jolanta Surma, nasza nauczycielka zajęć rękodzieła artystycznego, mistrzyni makramy, która pielęgnując tradycje plecionkarskie, od lat uczy młodzież wyplatania w różnych surowcach.
Debatę zorganizowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyśl z Starostwem Nowotomyskim, Cechem Rzemiosł Różnych i NOK.

https://plecionkarze.pl/