Eliminacje Powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
pismo BRD
Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Dnia 25.04.2024 r. w Starostwie Powiatowym w Złotowie było
naprawdę gorąco! Odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego
Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które zgromadziły
utalentowanych uczniów z szkół podstawowych z terenu powiatu
złotowskiego.
Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej, gdzie
uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu
drogowego oraz praktycznej, przeprowadzonej w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.
Podczas ceremonii otwarcia, Wicestarosta Złotowski Małgorzata
Sameć życzyła wszystkim uczestnikom powodzenia i podziękowała
organizatorom oraz wychowawcom za ich ogromne zaangażowanie.
Z kolei słowa uznania i wdzięczności skierowane zostały przez
Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie insp. Roberta
Chwedczyka w stronę Pani Dyrektor POPP w Złotowie Aldony
Chamarczuk oraz naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podkom.
Damiana Korzeniowskiego, za ich nieocenioną pomoc w organizacji
turnieju.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi Komendy Powiatowej Policji
w Złotowie oraz Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Złotowie, możliwe było zorganizowanie tych eliminacji, dając
młodym uczestnikom szansę na poszerzenie swojej wiedzy
o bezpieczeństwie na drodze!
Komenda Powiatowa Policji w Złotowie | Powiatowe Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w Złotowie
#BezpieczeństwoRuchuDrogowego #Młodzież #PowiatZłotowski
#Policja #POPPwZłotowie #Współpraca