https://www.facebook.com/Powiatowe-Ognisko-Pracy-Pozaszkolnej-w-Z%C5%82otowie-331008044025098/


telefon do sekretariatu: 728 497 538

e-mail: oppzlotow1@wp.pl
https://www.instagram.com/powiatoweogniskopracy/
https://www.opp.e-zlotow.pl/wordpress/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


identyfikator ePUAP:
POPZLOTOW
adres Elektronicznej Skrytki Podawczej na platformie ePUAP: /
POPZlotow/SkrytkaESP
adres skrytki na platformie ePUAP:/
POPZlotow/domyslna
https://popzlotow.bip.gov.pl/