W skład Zarządu w Samorządzie Wychowanków weszli:Sebastian Rudnik - przewodniczący,

Małgorzata Turulczyk - wiceprzewodnicząca,

Natalia Leszczyńska - sekretarz,

Agata Grzywna - sekretarz,

Marcin Magalski - członek,

Klaudia Piechowska - członek,

Natalia Idzik - członek.