Jak widać na załączonych zdjęciach praca twórcza postępuje. Dziewczyny każdą wolną chwilę spędzają na wyplataniu swoich kreacji. Dbają o staranność i precyzję wylotu. Kreacje są co jakiś czas przymierzane, żeby sprawdzić czy wszystko jest dopasowane do figury. Jest przy tym dużo pracy ale i dużo radości.
Projekt „Twórcze Kreacje" jest współfinansowany ze środków Zarządu Powiatu Złotowskiego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Złotowie.
Osobą odpowiedzialną za projekt i warsztaty jest Jolanta Surma, nauczycielka Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.