XXX Międzynarodowy Konkurs Mieszkam w Beskidach w Świnnej k. Żywca. Laureatki z Powiatowego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w kategorii "Nicią malowane” z dyplomami, nagrodami oraz
z nagrodzonymi pracami: I miejsce- Sandra Nowakowska i Małgorzata Miszkiewicz, Oliwia Pikulik II
miejsce oraz Jolanta Surma, nauczycielka zajęć rękodzieła artystycznego w Złotowie- I nagroda. Ideą
konkursu było zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego
i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy
i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponowali uczestnikom konkursu w tworzeniu ich
prac To jeden z największych konkursów plastycznych w Polsce, w tym roku do oceny wpłynęło prawie
7 tysięcy prac z Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski w kilkunastu kategoriach z podziałem na grupy
wiekowe. Rodzaje technik dotychczas stosowanych w konkursie to: rysunek, szkic, akwarela,
korzenioplastyka, rzeźba, makieta, malarstwo na szkle, bibułkarstwo, makrama, linoryt, fotografia,
grafika komputerowa, filmy video, kolaż, poezja, relacje z wycieczek, opowiadania itd. itp. Serdecznie
gratulujemy naszym laureatkom, to duży sukces dla naszej placówki.