W środowe popołudnie odbył się w Galerii z Pasją /Klub Mieszko SM Piast/ przepiękny wernisaż
malarstwa Krystyny Konarskiej-Szwedy. Uroczystość uświetnili wokalnie wychowankowie Weroniki
Chałubek z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej- Zuzanna i Wiśniewska i Aleksander
Ciechanowski. Piosenki nawiązywały do miłości, radości w każdym dniu. Klub Artystów Pasja wraz z
artystką bardzo dziękują młodym wokalistom za przepiękne wykonanie piosenek, a ich nauczycielce
za przygotowane swoich wychowanków do występu.